SVAŘ. AUTOMATEM POD TAVIDLEM - SOLWECOOM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

SVAŘ. AUTOMATEM POD TAVIDLEM

VÝROBA

SVAŘOVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121)

V letošním roce naše firma investovala do nákupu svařovacího traktoru od firmy ESAB pro svařování pod tavidlem. V současné době plníme dodávky čtyřhranných dutých profilů svařovaných pod tavidlem. Jedná se o nosníky vyráběné z rovnoramenných L profilů dle EN 10056-1 jakosti S235JRH -S355J2H a to od rozměru profilu L40x3 až po L150x20 do čtvercového dutého profilu dle konkrétního požadavku zákazníka. Takto svařené profily jsme schopni dodávat v jakýchkoliv délkách maximálně však do délky 12m.
Hlavní předností použití takto svařených profilů jsou jejich statické hodnoty, které se liší oproti běžně používaným čtyřhranným dutým profilům vyráběným dle EN 10219; EN 10210. Další předností je možnost variabilní kombinace tloušťky průřezů a velikost průřezu.


Pro nosník o rozměrech:
A =   120mm
t =   13mm
B =  129mm

Platí tyto statické hodnoty:
Iy=Iz =    1330 cm4
Iu =    1250 cm4
Ix=   1410 cm4

Wy=Wz =  206 cm3

iy=iz =    4,73 cm
iu =    4,59 cm
ix =    4,87 cm

Dále nabízíme tyto typy svárových spojů metodou (121):

Tupé

  • jednostranné (nutnost podložky)

  • oboustranné

Koutové

Konkrétní typy provedení konstrukcí a svarů je nutno předem konzultovat. Nabízíme Vám k dispozici volné kapacity v oblasti svařování touto metodou.
V případě dotazů jsme Vám k dispozici.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky