POLITIKA JAKOSTI - SOLWECOOM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

POLITIKA JAKOSTI

POLITIKA JAKOSTI

Hlavním zaměřením společnosti Solwe Coom s.r.o. je strojírenská výroba orientovaná na dělení materiálů, výrobu svařenců a finálních produktů, které jsou popsané v jednotlivých kapitolách.

Vedení společnosti usiluje o další rozvoj organizace, neustále zvyšování kvality výrobků a služeb, k uspokojování potřeb stávajících i budoucích zákazníků.

K základní a trvalé prioritě společnosti patří řízení jakosti. První certifikaci jsme dosáhli v roce 2002 u certifikačního orgánu Stavcert Praha, spol. s r.o. Zavedený systém managementu jakosti k dnešnímu dni odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 9001 : 2001 a ČSN EN ISO 3834-2. Interní audit probíhá v průběhu roku v pravidelných intervalech a vrcholí dozorovým auditem certifikačního orgánu jednou ročně.
Vedení a všichni zaměstnanci přijímají odpovědnost za ochranu životního prostředí v rámci celého výrobního procesu. Jelikož zvyšování ochrany životního prostředí považujeme v naší činnosti za jednu z priorit, dbáme na dodržování ochrany životního prostředí nejen v každodenní výrobní činnosti, ale naší výrobu orientujeme na produkty chránící životní prostředí – viz. Výroba kotlů na dřevní biomasu, nebo způsoby odsiřování spalinových plynů metodou Deemis.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky