ODSIŘOVÁNÍ - SOLWECOOM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

ODSIŘOVÁNÍ

VÝROBA

ODSIŘOVÁNÍ METODOU DEEMIS

Tato metoda prodělala několikaletý vývoj a výzkum v Polsku. Výraznou předností této metody je možnost použití ve všech typech energetických provozů bez ohledu na jejich velikost a nízká cena dodávky technologie.

Produktem několikaletého procesu je metoda katalyticko-plynového odsíření spalin:

* velice krátký čas investice /max. 180 dní /
*  velice nízké investiční náklady v porovnání s ostatními metodami
* účinnost odsíření podle potřeb klienta až 90 % účinnost de NOx až 15%
* možnost přípravy katalyzátoru přímo v objektu

METODA DEEMIS – spočívá v rozprašování amoniakální vody do spalin o teplotě od 130°C do 300°C . V amoniakální vodě jsou obsaženy kysličníkové substance a katalyzátor, který způsobuje uvolňování volných radikálů, mající vliv na rychlost přeměny SO2 na SO3. Vzniklé sloučeniny v podobě síranu reagují se sloučeninami Fe, Ca a Mg obsažené v popílku, uvolňujíce amoniak schopný do další reakce s SO2. Vedlejšími produkty jsou sloučeniny kovů obsažené v popílku v podobě síranů nebo usazené na nich sírany amonné, které se zachycují v cyklonech.

Metoda patří mezi metody proekologické. Získaný odpadní produkt může být využit jako hnojivo v zemědělství a díky tomu je vyřešen problém odpadu.

Reference:
zkušební provoz kromě jiných v El.Stalowa Wola, Elektro teplárny Kujawské, v Inowroclawie, Jelení Hoře, na důlní energetice Ziemowit v Ledvinách,Wieluń, Bukocel Vranov nad Ťoplou, SR všude se potvrdily uváděné výsledky odsíření Písemná a obrazová dokumentace k dispozici

Instalace stálého provozu v Piekarech Sl na městské teplárně Andaluzia – obrazová dokumentace.

Spolupráce:
ENERGOPROJEKT v Katovicích, P.H.U. ADAL – SERVIS, ANWIL v Wlocl. SAT-ECO výrobce filtrů., OMEGA majitel patentu, Solwe Coom s.r.o. dealer pro ČR, SR , Madarsko.

Množství DEEMISU v závislostí na zadané účinnosti odsíření se pohybuje mezi 10-30 litry a je proporcionální do množství spalin, množství uhlí a obsahu síry v něm.Proces probíhá nad rosným bodem, což zamezuje korozi elementů kotle.


Kontakty:
Ing. Jiří Novobilský
e-mail: jnovobilsky@upcmail.cz
tel.: +420 602 528 377

Ing. Ľubomír Michalov
e-mail:
michalov.lubomir@solwecoom.cz
tel.: +420 603 450 870

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky